Fricoşilor, care mai tremură şi azi de teama ruşilor…

ION ANTONESCU

OSTAŞI,

Aţi şters amintirea anilor de durere ai Neamului nostru care, mai toţi, au fost stârniţi de ruşi:

– 1812, răpirea Basarabiei;
– 1878, luarea părţii de Sud a Basarabiei, pe care (Rusia) fusese silită să ne-o înapoieze în urma înfrângerii din 1856;
– 1916-1918, când ne-au trădat în plină luptă;
– 1940, când sub ameninţarea forţei ne-au smuls din nou Basarabia, Nordul Bucovinei şi un colţ al Moldovei.

Faţă de aceste socoteli, toţi cei ce v-aţi făcut datoria către Neam şi Ţară, toţi cei ce-aţi sângerat, toţi cei ce-aţi suferit şi răbdat păşiţi mândri şi cu capul sus peste hotarele Ţării.

Read more

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

~