MACRON:”Suveranitatea europeană este garantul stabilității internaționale”

~