Respirație liberă

✍️ Și iarna plaiurile mioritice respiră
libere de micimi umane…

4

Foto : Irina R. Georgescu .

~