Posts tagged: REGELE CAROL I

DECIZIA PENTRU IAD

Am asistat, zilele trecute, la un dialog halucinant. Între un pensionar militar şi ofiţerul însărcinat să-i reconstituie cariera.

Rezervistul abia mergea. Era întrebat despre diferitele perioade, din evoluţia sa. Răspundea:
”Unde?”; “Da. Parcă…”; “La ce Direcţie spuneaţi că am lucrat?…Aaa! Nu. ”

Şi el primise, de la Casa de Pensii Sectorială, din Drumul Taberei nr.7-9, Sector VI, Bucureşti, Oficiul Poştal 66 – Cod 061352, o foaie de hârtie.

Cu antetul Direcţiei Financiar Contabile, a Ministerului Apărării Naţionale. Comunicarea fiind încheiată cu ştampila directorului adjunct al direcţiei menţionate, peste care trona un simplu „V”, ce amintea profesoralul însemn: “văzut”.

Adresa se referea la pensia de serviciu.

Prima frază? Stupefiantă: „începând cu data de 01.01.2011, vi s-a recalculat pensia pe baza salariului mediu brut pe economie, luându-se în calcul următoarele date…”

Deci, nu salariul de ofiţer, sau subofiţer!

Urmează aliniatul care desfiinţează obstinaţia premierului Boc de a nega contribuţia personalului militar la bugetul ţării: „vechimea în serviciu considerată ca stagiu de cotizare 36 ani.” Să îţi faci cruce, nu alta!

Şi iată o perlă financiară:”stagiul complet de cotizare (conf. H.G.735/2010) 20 ani”.
Atunci, cum rămâne cu vânătorii “stagiului incomplet”?

Finalul?
”Conform art. 14 alin (1) din H.G.735/2010, decizia de pensie poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare la comisia de contestaţii pensii.”

Cea mai sigură cale? Trimiterea contestaţiei, prin scrisoare recomandată, cu aviz de primire.

Recapitulăm? Pe 31.12.2010 au fost emise primele decizii privind recalcularea pensiilor militare în baza Legii 119/2010. Majoritatea consacră o scădere substanţială a venitului rezervistului român.

Dar oficialii au reuşit scindarea pensionarilor. Unora le-au mărit pensia iniţială, cu zeci de milioane de lei. Ei stau liniştiţi în faţa micului ecran!

Alţii vor renunţa la procese, după primirea răspunsului la contestaţia scrisă. Lehamitea îi va face pe mulţi octogenari şi septuagenari să nu mai reclame nimic.

Restul? Speră, până la finele anului, că poate-poate scapă cu nivelul actual al pensiei…

Ştiţi ce a scris, în testamentul său, regele Carol I?

Simplu:
”Trimit armatei mele, pe care am îngrijit-o cu dragoste şi căreia m-am inchinat cu toată inima, cea din urmă salutare, rugând-o a-mi păstra o amintire caldă.”

Majestăţii Sale – da.
Preşedintelui actual – nu.

MATERIAL ACCESAT DE CANCELARIA PRIMULUI MINISTRU, PE 1.02.2011

~