Pagini de istorie a presei românești rememorate la Fundația Titulescu

Fundația Europeană Titulescu are plăcerea să vă invite marți, 3 februarie 2015, ora 11:00, la lansarea volumului Condeie, voci, chipuri. Presa românească – pagini de istorie, semnat de ambasadorul Neagu UDROIU. Alături de autor, vor lua cuvântul E.S. dl. Ion ILIESCU, fost președinte al României, academician Răzvan THEODORESCU, ambasador George APOSTOIU, teleaștii Ilie CIURESCU și Nicolae MELINESCU, scriitorii Nicolae Dan FRUNTELATĂ și Florentin POPESCU și prof.univ.dr. Titus VÂJEU. Moderator: prof.univ.dr. Adrian NĂSTASE, președintele FET.

Evenimentul va avea loc la Casa Titulescu, Șos. Kiseleff nr. 47, sector 1, București.

“Cum se poate constata, și la noi, ca și în alte părți, cândva condeiele deveneau voci, după cum adesea au devenit chipuri. În unele cazuri se întâmplă și azi la fel. Cu observația că și reversul își are trăirile proprii.

Facerea unei gazete este un proces de mai largă cuprindere. Lângă jurnalist ocupă poziție tehnicienii, oamenii mașinilor – tipografii numiți după cele ce le-a revenit fiecăruia de făcut la vremea lor: culegători, paginatori, zețari, împrumutând și derivând termeni furnizați de utilajele aflate în folosință – linotip, calandru, rotativă. S-au format profesii conexe – corectură, secretariatul tehnic de redacție, difuzorii.

Mă simt dator să-i numesc pe cei care au pus umărul la nașterea, existența și înflorirea gazetelor românești.

În primul rând, de spus că adevăratul condeier era un intelectual prin vocație. Unii cu mai multe diplome, cu pregătire în exces, alții cu niciuna. I-a alăturat un atribut de care nu vorbim îndeajuns: talentul. Nu surprinde constatarea că, în bună măsură, existența gazetelor este datorată scriitorilor de vocație. Unii doar prin producția literară, alții și prin implicarea în scriitura articolului-matcă, ancorat în versiunea la zi a evenimentului. Condeiul lor generează jurnalul in integrum – de la editorial la titlu, de la cronică la fapt divers. Creația literară face parte din anatomia jurnalului ori revistei.” (Extras din “Cuvânt prevenitor“, Vol. “Condeie, voci, chipuri. Presa românească – pagini de istorie“, al dl. ambasador Neagu Udroiu)

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

~