VIZITĂ DE STUDIU LA CONSILIUL PERMANENT AL OSCE

©„Viitorul R. Moldova într-o Europă Liberă şi Unită”
Viena, Februarie 2011

Asociaţia pentru Politică Externă invită studenţii, masteranzii
şi doctoranzii de pe ambele maluri ale Nistrului
(Specialitatea: Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice, Drept,
Jurnalism, Sociologie, Istorie) să aplice pentru deplasarea
într-o vizită de studiu la Consiliul Permanent al OSCE.

Vizita de studiu are loc în cadrul Programului
„Youth Bridging Across Nistru River”
implementat de către Asociaţia pentru Politică Externă
cu suportul Ambasadei Lituaniei în R. Moldova.
Toate cheltuielile legate de transport,
cazare, mâncare şi organizare sunt acoperite de către organizatori.

Pentru a participa la desfăşurarea proiectului, candidaţii trebuie sa corespundă următoarelor criterii:

• Să fie studenţi, masteranzi şi doctoranzi
de pe ambele maluri ale Nistrului
(Specialitatea: Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice,
Drept, Jurnalism, Sociologie, Istorie);
• Să cunoască bine limba engleză;
• Să dea dovadă de spirit de responsabilitate pe tot parcursul proiectului;
• Să fie activi pe parcursul activităţilor desfăşurate în cadrul vizitei de studiu;
• Să prezinte la timp dosarul de aplicare
precum şi celelalte documente necesare pentru buna desfăşurare a vizitei la Viena.

Procedura de Aplicare:

• Eseu de aproximativ 2-3 pagini pe tema
„Viitorul R. Moldova într-o Europă Liberă şi Unită”
în limba engleză sau rusă;
• Curriculum vitae (fotografie inclusă);
• Copia ultimei diplome de studii;
• Certificat de cunoaştere a limbii engleze (recomandabil).

Vă rugăm să expediaţi dosarul pe adresa:
office@ape.md sau
victoria.boian@ape.md până pe data de 15 octombrie 2010.

Persoana de Contact: Victoria Boian, tel: 068310103, 210986;
email: victoria.boian@ape.md

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

~