Panetta: „Putem înfrunta mai mult de un inamic, în acelaşi timp.”

Impact major indiscutabil, la nivel mondial, l-a avut prezentarea sintetică, de către preşedintele Statelor Unite ale Americii, a noii strategii a Pentagonului, mai flexibilă, în raport cu ameninţările asimetrice actuale şi cele previzibile, în viitor, dar cu un accent dominant pe recursul adecvat la forţa expediţionară – terestră, navală sau aeriană.

Cum la Chişinău dificultăţile de ordin economic dau apă la moară celor ce susţin reintrarea Republicii Moldova, de o manieră tacită, treptată, în sfera de influenţă a puterii regionale cu capitala la Moscova, probabil că merită o trecere în revistă a noii strategii americane, care să limpezească şi relaţionarea viitoare a SUA cu cel de-Al Doilea Stat Românesc.

Read more

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

~