Aniversarea unei visătoare generoase (video)

BERZINTU

Aparent, Lucreţia Berzintu este o simplă fiinţă umană interesată de… Reţeaua literară, Spruz, Ramat Gan, Bil Clinton, LIOR SUCHARD- SUPERNATURAL ENTERTAINMENT, אקו טיולי שטח, Sergiu Nicolaescu, Victoria Principal, SPIEGEL International, Urban Iulian, România din Diaspora, Shimon Peres, causes.com, Carmen Harra, Cercul Poetilor Disparuti and 76 more

Un indiciu mai derutant nici nu se poate!

Practic este o jurnalistă cu aplomb – cu dulcea amintire a României în slovele pecetluite de o modestie şi o inteligenţă rare! – dusă de valurile vieţii pe tărâm israelian, de unde este mai activă decât alte ziariste trăitoare în România. Scrie la nenumărate publicaţii tipărite şi electronice, cu bucuria de a găsi interlocutori nu doar interesanţi, ci şi scoşi, prin întrebările formulate, în lumina reflectoarelor curiozităţii fireşti a opiniei publice.

Lupta ei? Pentru un univers al lucidităţii neconvertibilă de doctrine pasagere.

La frumoasa aniversare a zilei sale de naştere, de pe teritoriul ţării pe care nu a uitat-o şi de care o leagă amintirile celor mai frumoşi ani, îi adresez – ca simplu cititor în stelele poemelor ascunse de privirile-i ce tânjesc la lumina curată a lumii – distinsei doamne Lucreţia Berzintu urarea simplă, românească:

LA MULŢI ANI FRUMOŞI!

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

~