Ultima bomboană pe colivă: ZIUA REZERVISTULUI MILITAR (video)

R.

Am primit spre publicare textul de mai jos – care explică avansările arbitrare iniţiate de fostul ministru al apărării -, de un umor involuntar mai rar, cu formulări evident făcute în grabă, precum sintagma REZERVIST… MILITAR!

Atenţie!

REZERVÍST, rezerviști, s. m. = Soldat sau ofițer care a îndeplinit serviciul militar și nu mai face parte din cadrele active ale armatei.

Prin urmare sintagma REZERVIST MILITAR este proba întocmirii unui act, pentru foşti militari, de către… civili analfabeţi.

Pe când un ordin privind soarta unui rezervist…civil?

Nu de alta, dar sunt destule fuste noi prin ministerul lăsat pradă caracatiţelor politichiei dâmboviţene.

Ordinul 41 din 4 mai 2012 privind metodologia de acordare a gradelor si inaintare in grad a cadrelor militare in rezerva si in retragere, pe timp de pace

Avand in vedere prevederile art. 47, 53, 61, 64 si 67 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 57 din Legea nr. 446/2006 privind pregatirea populatiei pentru aparare si ale art. 23 din Legea nr. 355/2009 privind regimul starii de mobilizare partiala sau totala a fortelor armate si al starii de razboi,
in temeiul art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apararii Nationale, cu modificarile ulterioare, ministrul apararii nationale emite prezentul ordin.

Art. 1. – (1) Inaintarea in grad a cadrelor militare in rezerva, pe timp de pace, in conditiile art. 53 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificarile si completarile ulterioare, se face la termen sau in mod exceptional.

(2) Inaintarea in grad a cadrelor militare in retragere, pe timp de pace, se poate face numai in mod exceptional, potrivit prevederilor art. 67 din Legea nr. 80/1995, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 2. – (1) Inaintarea in grad a cadrelor militare in rezerva, pe timp de pace, se face, de regula, cu prilejul zilei de 25 octombrie – Ziua Armatei Romaniei, zilei de 1 decembrie – Ziua Nationala a Romaniei, zilei de 31 mai – Ziua Rezervistului Militar, al zilelor aniversare ale categoriilor de forte ale armatei si comandamentelor de arma, precum si ale genurilor de arma si ale specialitatilor militare.

(2) Inaintarea in grad a cadrelor militare in rezerva, pe timp de pace, se poate face si in alte situatii ordonate de catre ministrul apararii nationale sau seful Statului Major General.

Art. 3. – Inaintarea in grad a cadrelor militare in retragere, potrivit prevederilor art. 1 alin. (2), se poate face cu prilejul evocarii unor evenimente importante din istoria patriei si a fortelor armate ale Romaniei, precum si cu prilejul zilei de 29 aprilie – Ziua Veteranilor de Razboi si al zilei de 31 mai – Ziua Rezervistului Militar.

Art. 4. – (1) Inaintarea in grad a cadrelor militare in rezerva se face in raport cu nevoile fortelor armate, pe baza propunerilor formulate de catre sefii structurilor centrale, ai structurilor subordonate nemijlocit ministrului apararii nationale, de catre sefii statelor majore ale categoriilor de forte ale armatei, comandantii comandamentelor de arma, marilor unitati, unitatilor militare si ai centrelor militare, de catre structurile asociative ale cadrelor militare in rezerva si in retragere, precum si alte autoritati publice sau organizatii neguvernamentale.

(2) Propunerile privind acordarea gradului de general de brigada/similar coloneilor si comandorilor in rezerva si inaintarea in grad a generalilor/similarilor in rezerva se centralizeaza, analizeaza, avizeaza si promoveaza spre aprobare, potrivit prevederilor legale, de catre Directia management resurse umane.

(3) Propunerile pentru inaintarea in grad a ofiterilor in rezerva, cu exceptia celor prevazuti la alin. (2), se centralizeaza, se analizeaza si se avizeaza de catre Directia personal si mobilizare din Statul Major General, care le inainteaza spre aprobare sefului Statului Major General.

(4) Propunerile privind inaintarea in grad a maistrilor militari si subofiterilor in rezerva se centralizeaza si se analizeaza de catre Directia personal si mobilizare din Statul Major General si se aproba de seful acesteia.

Art. 5. – (1) Inaintarea in grad a cadrelor militare in retragere, in conditiile art. 3, are la baza propunerile formulate de catre sefii structurilor centrale, ai structurilor subordonate nemijlocit ministrului apararii nationale, de catre sefii statelor majore ale categoriilor de forte ale armatei, comandantii comandamentelor de arma si ai centrelor militare, precum si de catre structurile asociative ale cadrelor militare in rezerva si in retragere si alte autoritati publice sau organizatii neguvernamentale.

(2) Propunerile privind inaintarea in grad a cadrelor militare in retragere, precum si cele privind acordarea gradului de sublocotenent maistrilor militari principali si plutonierilor-adjutanti principali in retragere se centralizeaza, se analizeaza si se promoveaza spre aprobare, potrivit prevederilor legale, de catre Directia calitatea vietii personalului din Departamentul pentru relatia cu Parlamentul si informare publica.

(3) Propunerile privind acordarea gradului de general de brigada/similar coloneilor si comandorilor in retragere si inaintarea in grad a generalilor/similarilor in retragere se centralizeaza si se analizeaza de catre Directia calitatea vietii personalului din Departamentul pentru relatia cu Parlamentul si informare publica si se promoveaza spre aprobare ministrului apararii nationale, cu avizul Directiei management resurse umane.

Art. 6. – Centrele militare centralizeaza si inainteaza propunerile privind inaintarea in grad a cadrelor militare in rezerva si in retragere din grupele de evidenta ale celorlalte institutii cu atributii in domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale la Directia personal si mobilizare din Statul Major General, care transmite propuneri pentru analiza si decizie conducatorilor acestor institutii.

Art. 7. -(1) Acordarea gradelor in rezerva se realizeaza la propunerea comandantilor centrelor militare sau a Directiei personal si mobilizare din Statul Major General, in raport cu nevoile fortelor armate si competentele teritoriale, pentru constituirea rezervei generale si operationale, potrivit legii.

(2) Propunerile privind acordarea gradelor in rezerva se inainteaza pentru aprobare conducatorilor structurilor cu competente in domeniu, potrivit prevederilor art. 45 lit. a), c) si f) din Legea nr. 80/1995, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 8. – (1) In fundamentarea propunerilor pentru acordarea gradelor militare si inaintarea in grad a cadrelor militare in rezerva si in retragere, inaintate de structurile prevazute la art. 4 si 7, se au in vedere urmatoarele:

a) participarea la misiuni si operatii ale fortelor armate;

b) participarea, alaturi de unitati si formatiuni militare, la inlaturarea efectelor calamitatilor si catastrofelor naturale;

c) aducerea de servicii institutiei militare ori contributia la promovarea imaginii Armatei Romaniei;

d) detinerea unor functii cu mare vizibilitate publica, in exercitarea carora au contribuit la cresterea prestigiului organismului militar pe plan intern si international;

e) merite deosebite in plan national sau international, pe timpul activitatii in armata sau in rezerva; in categoria meritelor deosebite sunt incluse si faptele si actele exemplare in plan profesional si social, elaborarea de lucrari cu valoare recunoscuta in domeniul militar sau cultural-stiintific, de alte studii si lucrari de cercetare stiintifica ori pedagogica, individual sau impreuna cu personal militar ori civil, in colectiv;

f) remarcarea prin activitatile desfasurate in cadrul structurilor asociative ale cadrelor militare in rezerva si in retragere sau in sprijinul acestora ori participarea in organele de conducere ale structurilor respective;

g) savarsirea unor fapte de eroism si acte exemplare de curaj.

(2) Ministrilor si demnitarilor cu rang corespunzator acestora, secretarilor si subsecretarilor de stat, precum si prefectilor, subprefectilor, presedintilor si vicepresedintilor consiliilor judetene, primarilor, secretarilor municipiului Bucuresti si ai judetelor, secretarilor municipiilor, oraselor, sectoarelor municipiului Bucuresti si ai comunelor, precum si conducatorilor operatorilor economici si institutiilor publice cu atributii la mobilizare si pe timp de razboi li se pot acorda grade militare in rezerva sau pot fi inaintati in grad, potrivit legii, si dupa participarea la activitati de pregatire specifica, organizate prin grija Statului Major General si a structurilor militare subordonate acestuia, in conditiile art. 56 si 57 din Legea nr. 446/2006 privind pregatirea populatiei pentru aparare.

Art. 9. – Prin exceptie de la prevederile art. 2-7, se pot acorda grade militare/inainta in grad, pana la gradul de colonel/similar, cadrele militare in rezerva si in retragere si in alte situatii, potrivit legii, de catre ministrul apararii nationale si seful Statului Major General.

Art. 10. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul apararii nationale,
Gabriel Oprea
Bucuresti, 4 mai 2012. Nr. M.41.

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

~