CHINA NEÎNCÂNTATĂ DE SUMMITUL NATO (video)

Sub titlul “Summit-ul fără precedent” nu poate opri NATO să fie marginalizat, Cotidianul Poporului, din Beijing publică opinia semnată de Zhang Yun, care reflectă, în mod evident, nemulţumiri mai vechi ale liderilor chinezi.
标题下的“空前的首脑会议”无法阻止北约被边缘化,人民日报,北京签署了由张芸民意,这清楚地反映了中国领导人的旧帐。

P.T.

Autorul menţionat nu face decât să reia convingeri mai vechi, rod al unor prejudecăţi acumulate în timp, asemănătoare cu acelea exprimate public de Vladimir Putin.
笔者说,只需要旧的信仰,时间累积的各种偏见的结果,普京公开表示类似。

Părerea lui Zhang Yun – implicit a celor care au comandat materialul – este aceea că la finalul Războiului Rece legalitatea NATO s-ar fi prăbuşit rapid. Cu alte cuvinte, în 1989, NATO ar fi trebuit să se desfiinţeze. Dar realitatea istorică a demonstrat că Tratatul de la Varşovia nu mai era valabil, nefiind dorit de europenii din fostele state socialiste, care au răsturnat regimurile comuniste, dorind să trăiască în libertate. Motiv pentru care tratatul patronat de Uniunea Sovietică a fost desfiinţat, după care, la scurt timp şi URSS a devenit o tristă amintire.
张云的观点 – 隐那些下令材料 – 是在冷战时期北约的合法性年底很快就会崩溃。换句话说,在1989年,北约应该予以取消。但是历史记录表明,华沙条约组织不再有效,而不是欧洲人希望的前社会主义国家,推翻共产主义政权,希望生活在自由。理由为何条约由苏联主办的解散,之后不久,苏联成为一个悲伤的记忆。

Faptul că, ulterior, fostele aliate ale Moscovei au intrat în Alianţa Nord-Atlantică nu a făcut decât să confirme utilitatea comunităţii euroatlantice, ca areal ferit de invazii neaşteptate, ale puterii din răsăritul bătrânului continent, cum s-a întâmplat, în august 1968, în Cehoslovacia. Aşa că Zhang Yun ignoră voit sau habar nu are de realitatea anului 1989 şi a celor care au urmat în Estul Europei.
这一事实后,莫斯科的前盟友进入北约只确认突然入侵,旧大陆崛起的大国,发生在1968年8月,捷克斯洛伐克,欧洲 – 大西洋地区的用处。张芸自愿或他不能忽视1989年和那些在东欧随后的现实。

Al doilea argument tendenţios, adus de jurnalistul chinez, este că NATO se confruntă cu o criză tot mai mare de supravieţuire, pentru ţările europene, care se confruntă acum cu cea mai mare ameninţare, pe planul securităţii lor – criza datoriilor. Aşa privind lucrurile şi Republica Populară Chineză se confruntă cu pericolul amplificării mişcărilor de secesiune generate de naţionalităţi, precum cea uigură, care vor să îşi afirme identitatea în afara cadrului comunist, rigid, dictat, la propriu şi la figurat, de conducerea de la Beijing, tot mai temătoare de ce se va întîmpla înainte, pe timpul şi după preluarea funcţiei de preşedinte al Chinei, de la Hu Jintao, de către Xi Jinping. Şi nu doar cu tendinţe centrifuge, ci şi cu tentative de organizare a unui puci militar, cu unităţi fidele durilor din Partidul Comunist Chinez, adepţi ai metodelor represive vizibile în Piaţa Tiananmen, în 1989.
偏,带来了中国记者,第二个参数是,北约正面临着越来越多的生存危机,欧洲国家,而现在面临的最大威胁到他们的安全计划 – 债务危机。因此,中国正面临威胁的分裂运动的东西产生放大的民族,如维吾尔,要断言其身份以外的共产主义的刚性施力,名副其实,在北京的领导,越来越害怕会发生什么事之前,期间和之后,中国国家主席胡锦涛,习近平担任办公室。不仅离心倾向,但也试图组织一次军事政变,中国共产党忠实的程序,可见,在1989年,在天安门广场的镇压方法的支持者为单位,。

T.

Şi dacă vorbim de criza datoriilor, în Europa, atunci să reamintim faptul că se apropie momentul în care China va atinge nivelul care va fi pragul de sus al evoluţiei economice ascendente de până acum. Cu efecte sociale imprevizibile. Cu posibile confruntări la nivelul lideranţei politice. Cu anticipate confruntări armate, cu state vecine încurajate de slăbiciunea de atunci a statului chinez.
如果我们在欧洲债务危机的时候,然后记得,不久中国将达到门槛将高于现在是自下而上的经济发展。不可预知的社会效果。可能的对抗与政治立场,而领先。早期武装对峙与邻国的弱点,鼓励当时的中国国家。

Ce mai insinuează Zhang Yun? Că pe ambele maluri ale Oceanului Atlantic sunt opinii divergente privind orientarea NATO.
Bună gluma! Reuniunea aliaţilor de la Chicago a dovedit exact contrariul.
Dar cu rost! De fapt, China, ca şi Rusia, manifestă un disconfort – după atentatele teroriste din 11 Septembrie 2001 – pe care jurnalistul chinez le numeşte maliţios…incident – faţă de campania antiteroristă a SUA, care a dus la pierderea unor aliaţi ai Beijingului şi Moscovei, regimurile absolutiste fiind înlocuite cu democraţii aflate la început de drum.
Şi asta deranjează.
张云暗示什么?这是对大西洋两岸的北约方向的不同意见。
好笑话!会议盟军芝加哥证明相反。
但有一点!事实上,中国,俄罗斯,表明不适 – 2001年9月11日的恐怖袭击事件后 – 他称之为恶意……中国记者事件 – 来自美国的反恐斗争,导致在北京和莫斯科的盟友的损失,开始时,专制政权取代了民主党。
而且是令人不安的。

Nu uit când, fiind în Piaţa Tiananmen, am dorit să mă ridic pe un stâlp de beton, pentru a vedea mai bine garda drapelului, sosită pentru schimbul firesc de ştafetă. Instantaneu, din mulţimea curioasă, ce privea la ceremonialul altfel impresionant, s-au îndreptat spre mine doi băieţi tunşi scurt. Aşa am aflat că în Beijing nu este voie să atragi atenţia, să circuli în grupuri de mai mult de doi oameni… mai continui?
不要忘了你,在天安门广场,我希望得到一个具体的支柱,以更好地保护标志,到达自然交流继电器。瞬间,好奇的人群观看的仪式,否则令人印象深刻的指示,以减短我的两个男孩。所以,我了解到,北京是不允许的,提请注意在两个人以上的团体旅游…去?

China vorbeşte de expansiunea americană? Păi cine a ocupat paşnic sudul Rusiei, cu milioane de muncitori sosiţi acolo cu soţii şi copii? Cine a creat în Europa, în fiecare ţară, inclusiv România, divizii economice vizibile nu doar în investiţiile făcute, ci şi în cartierele chineze omniprezente?
中国说,美国的扩张?那么,谁和平占领了俄罗斯南部,数以百万计的工人来到与他们的配偶及子女?谁创造了在欧洲的每个国家,包括罗马尼亚,经济股权投资,不仅是可见的,但也是无处不在的中国社区?

Totuşi, Zhang Yun – şi patronii săi – afirmă că este sigur faptul NATO nu va dispărea într-o perioadă scurtă de timp. Un detaliu de care China ţine – vrea, nu vrea – seama. Asta deoarece, recunoaşte Cotidianul Poporului, europenii nu vor să se revină la perioada confruntărilor armate, precum în primele două conflagraţii mondiale. Ceea ce este adevărat.
Concomitent, NATO este şi rămâne simbolul puterii militare occidentale. O concluzie logică a lui Zhang Yun. De aici şi anacronismul afirmaţiei sale că Alianţa Nord-Atlantică va continua să fie marginalizată!
然而,张芸 – 和它的主人 – 说,可以肯定的是,北约将在很短的时间内不会消失。一个细节,中国需要 – 他并不想 – 。这是因为,认识人民日报,欧洲人不希望返回到之间的武装对抗,在两次世界大战中,。什么是真正的。
同时,北约仍然是西方军事强国的象征。张云的一个合乎逻辑的结论。因此他断言不合时宜,北约将继续被边缘化!

Ce vrea până la urmă Beijingul?
Asta:”într-o epocă a globalizării, NATO trebuie să îşi schimbe mentalitatea de a fi o alianţă militară tipică Războiului Rece şi să se reorienteze pe sine, dar nu ar trebui să se menţină în viaţă exagerând ameninţările militare ale altora, atrăgând noi membri şi instituind sisteme de apărare antirachetă”. Aha!
年底北京什么?
说:“在一个全球化的时代,北约必须改变自己的心态,是一种典型的冷战军事同盟,并重新调整自己,但不应夸大别人的军事威胁仍然活着,吸引新成员并建立导弹防御系统“。啊哈!

Dincolo de clişeul ridicol, cu Războiul Rece, NATO a probat – inclusiv la Summit-ul de la Chicago şi cel de la Lisabona – că se adaptează prezentului, ţine cont de implicaţiile cizei economice, descurajează orice agresiune, la adresa statelor membre şi ia în considerare dorinţele unor state partenere de a acceda, în viitor, precum Georgia, în cadrul Alianţei.
Dacă vorbim de ameninţări militare, atunci Beijingul omite, cu bună ştiinţă, propriile demonstraţii de forţă, la adresa multor state din arealul asiatic, miza fiind bătălia pentru arealuri maritime cu bogăţii complexe şi imense.
“Summit-ul fără precedent” nu poate opri NATO să fie marginalizat?
可笑的陈词滥调之外,冷战时期,北约已批准适应这一点,考虑到此贼经济的影响,制止侵略,向会员国,并考虑采取的意愿,芝加哥和里斯本首脑会议伙伴国在未来加入,如格鲁吉亚,联盟内。
说到军事威胁,如果北京的失败,明知自己的炫耀武力,该地区的几个亚洲国家,木桩战的海域中的复杂性和巨大的财富。
“史无前例的峰会”不能停止北约被边缘化?

Peroraţia ziarului chinez, ce aminteşte de retorica lui Mao Zedong, arată că echipa preşedintelui Hu Jintao vrea să probeze conaţionalilor fermitate, în relaţia cu cea mai puternică alianţă politico-militară a lumii, condusă de rivalul numărul 1, superputerea americană. Un articol bun poate pentru militarii chinezi, nu şi pentru tinerii din China, care înţeleg, chiar şi prin Internetul cenzurat, că lumea viitorului nu este şi nu trebuie să fie una a confruntării armate, ci a conlucrării naturale, în probleme globale, pe care miliardul şi jumătate de chinezi nu le poate ignora, dar poate ajuta, deseori decisiv, la soluţionarea lor – imediată, sau în timp.
中国商人“的报纸,回忆毛泽东的言辞表明,球队要证明,国家主席胡锦涛坚定地与世界最强的政治军事联盟关系的公民,由1号的对手,超级大国美国为首。一个很好的文章,可以责令中国军队,不理解甚至通过互联网审查,在中国的年轻人,未来的世界是不是不应该是一个武装对抗,但在全球性问题,自然合作和半亿中国不能忽视的,但可以提供帮助,往往是决定性的,解决这些问题 – 立即或随着时间的推移。

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

~