REPORTERI FĂRĂ FRONTIERE: Jurnalistul sirian Mazen Darwish ar putea muri

Urgent : Journalists in danger !
FROM:
Reporters Without Borders
TO:
ionpetrescu@yahoo.com
Message flagged Friday, June 8, 2012 4:21 PM

__________________________________________________________
Held incommunicado and tortured,
Syrian journalist Mazen Darwish could die.

جلال-الطويل-ثى

Ţinut izolat şi torturat,
Jurnalistul sirian Mazen Darwish, ar putea muri.

Mazen Darwish, the head of the Damascus-based Syrian Centre for Media and Freedom of Expression (SCM), and 15 of his colleagues were arrested by Air Force Intelligence officers during a raid on the centre on 16 February.

Mazen Darwish, şeful Centrului Sirian pentru Media şi Libertatea de Expresie din Damasc, (CSM), şi 15 colegii ai săi au fost arestaţi de către ofiţeri de informaţii, din Forţele Aeriene, pe timpul unui raid la centru, la 16 februarie.

According to our sources, he has been badly tortured in detention. We have good reason to think his life is in danger because he suffers from serious ailments and his condition could worsen rapidly if he is not getting the treatment he needs. The Syrian authorities refuse to say where he is being held. He is not being allowed access to his family or lawyers, in complete violation of international law. So far, no charges have been brought against him.

Potrivit surselor noastre, el a fost grav torturat în detenţie. Avem motive întemeiate să credem că viaţa lui este în pericol, deoarece el suferă de boli grave şi starea lui s-ar putea agrava rapid, dacă acesta nu obţine tratamentul de care are nevoie. Autorităţile siriene refuză să spună unde este ţinut. Nu este permis accesul la el – familiei sale sau avocaţilor -, în completă încălcare a dreptului internaţional. Până în prezent, nicio acuzaţie nu a fost adusă împotriva lui.

Darwish is in grave danger. The authorities arrested him in order to silence him, because he was telling the outside world about acts of violence by a regime that persists in its deadly folly. A staunch defender of human rights and freedom of expression, Darwish played a key role in providing daily information about the situation in Syria, at a time when almost all foreign journalists are banned from visiting the country.

Darwish este în pericol grav. Autorităţile l-au arestat, cu scopul ca să îl reducă la tăcere, pentru că el a relatat lumii, din afară, despre actele de violenţă ale unui regim care persistă, în nebunia lui de moarte. Un apărător fervent al drepturilor omului şi a libertăţii de exprimare, Darwish a jucat un rol cheie în furnizarea de informaţii zilnice, cu privire la situaţia din Siria, într-un moment în care aproape tuturor jurnaliştilor străini le este interzisă vizitarea ţării.

Without the courage of Syrian journalists and bloggers, no freely reported news and information would be available. You can help to change their destiny. Support our efforts to obtain the release of Darwish and the hundreds of other journalists imprisoned throughout the world.

Thank you for your support,

Dominique Gerbaud,
Reporters Without Borders President

Fără curajul jurnaliştilor şi bloggerilor sirieni, nicio ştire sau informaţie necenzurată nu ar fi disponibile.
Îi puteţi ajuta să îşi schimbe destinul lor. Sprijiniţi eforturile noastre de a obţine eliberarea lui Darwish, precum şi a sute de jurnalişti încarceraţi în întreaga lume.

Vă mulţumim pentru sprijinul dumneavoastră,

Dominique Gerbaud,
Preşedintele organizaţiei
Reporteri Fără Frontiere

_________________________________________________________

S.

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

~