PENTRU MORALUL RIDICAT al membrilor Curţii Constituţionale

Carevasăzică:

CCR

Cum poţi cădea de sus în jos…

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

~