DR. LIVIU MUREŞAN, în NATO WATCH

NATO 1

Răsfoind publicaţia NATO WATCH, nr. 36, din octombrie, am observat, la pagina 4 articolul Understanding the Complexity of the Changing Global Security Environment: A Review of the NATO Military Committee Meeting in Sibiu, Romania, By Dr. Liviu Muresan Executive President, Eurisc Foundation, Romania/Înțelegerea complexităţii schimbării mediului de securitate global: O opinie despre reuniunea Comitetului Militar al NATO în Sibiu, România, De Dr. Liviu Mureșan Președinte Executiv, Fundația EURISC, România

NATO 2

Probă a capacităţii unui român experimentat, de a ajunge acolo unde reprezentanţii altor instituţii, de stat, nici nu îndrăznesc să bată la uşă…

_________________________________

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

~