Universitatea Ţărănească

I.B.

Ilie Bădescu
_________________________________

Despre urgenţa unei dezbateri în lumina experienţei de aproape 15 ani a singurei Fundaţii pentru ţărani din România şi despre întreita sa validare, în faţa lui Dumnezeu, în faţa neamului românesc şi în faţa timpului de mâine, vom vorbi în cuprinsul acestui serial. Universitatea Ţărănească, una dintre creaţiile Fundaţiei, împreună cu grupul de studii rurale de la Institutul de sociologie al Academiei Române, invită specialiştii ruralişti şi deopotrivă jurnalişti cu simpatie lucidă pentru drama satelor româneşti să se asocieze iniţiativei unei altfel de examinări a chestiunii rurale în seria de conferinţe cu dezbateri care se vor desfăşura începând cu luna martie, după un program pe care îl vom face cunoscut prin mijlocirea revistei Clipa, la sediul Institutului de Sociologie al Academiei Române şi în sala de conferinţe a A.O.Ş.R..

ARGUMENTAŢIA COMPLETĂ A UNEI ASEMENEA INIŢIATIVE O PUTEŢI CITI APĂSÂND AICI.

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

~