Visul este permis

B.B.--

Fără efort, fără durere, fără depăşirea propriilor limte, nu poate fi performanţă. Fie aceasta şi aceea de a fi mai încrezător în şansa proprie, indiferent de ostilităţile sau dificultăţile momentane.

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

~