Lipsesc doar Stan şi Bran, din castelul Bran

sb

Reclama care se face acum acestui monument istoric şi de artǎ mi se pare o adevǎratǎ blasfemie: „Contele Dracula vǎ invitǎ la o petrecere de Halloween, la castelul Bran”, unde se serveşte vinul «Chateau Bran»”. Ar fi cazul ca actualul Parlament sǎ punǎ capǎt înstrǎinǎrii a ce a mai rǎmas din patrimoniul naţional al României şi sǎ adopte o lege, prin care sǎ alinieze România la standardele aplicate în celelalte state foste socialiste.

Read more

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

~