Într-o ţară prostită – la scenă deschisă

Ion M

Într-un timp dominat de mediocritatea intelectuală, a majorităţii emisiunilor de televiziune, de abundenţa programelor radiofonice pur distractive, de o presă scrisă lascivă, un dialog cu un conaţional ce are convingeri ferme, care-i pecetluiesc evident existenţa, este o şansă. La o respiraţie liberă! Într-o ţară prostită – la scenă deschisă.

De data aceasta, interlocutorul meu este tenacele publicist Ion Măldărescu, realizatorul unei reviste electronice intitulate ART-EMIS, un magazin cultural cu impact la români din ţară şi peste hotare, în mod aparte în Germania. Întrebările esenţiale au fost generate de profilul şi principalele subiecte abordate în bi-săptămânalul menţionat. Interogaţiile adiacente ţin de diferenţele de opinii, fireşti, dintre intervievat şi iniţiatorul acestui dialog. De interes general.

INTERVIUL POATE FI CITIT DACĂ APĂSAŢI ACUM AICI.

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

~