Familia tradiţională

COMUNICAT AL SOCIETĂȚII CIVILE CREȘTINE CU PRIVIRE LA MODIFICĂRILE CONSTITUȚIEI ROMÂNIEI

În contextul discuţiilor ce au loc în Comisia parlamentară pentru revizuirea Constituţiei, deplin conștienţi de rolul legii fundamentale în trasarea viitorului unei ţări și de faptul că aceasta trebuie să reflecte credinţa spirituală creștină a românilor, Asociațiile semnatare, în calitate de reprezentanți al societăţii civile creștine din România își exprimă clar voinţa de modificare a Art. 48 din Constituţie prin introducerea: ”Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între un bărbat si o femeie”.

familia

Românii, în majoritatea lor, consideră Familia tradiţională, formată din bărbat și femeie, ca fiind primul și cel mai important centru al vieţii sociale. Familia tradiţională reprezintă nucleul de formare a noilor generaţii, iar rolul esenţial jucat de aceasta în viitorul unei ţări trebuie specificat și recunoscut în noua Constituţie.

Ne exprimăm îngrijorarea faţă de declaraţia Domnului Prim-ministru Victor Ponta de a păstra articolul în forma actuală, fără evidenţierea rolului și importanţei familiei tradiţionale. Acest lucru relevă o minimizare a responsabilităţii pe care o are Statul în a asigura cadrul adecvat de dezvoltare al noilor generaţii și interferează flagrant cu modul de viaţă al românilor, majoritar creștini. Ne exprimăm speranţa că se va ţine seama de credinţa spirituală a românilor și se va recunoaște în noua Constituţie locul și rolul Familiei tradiţionale.

Ne opunem categoric introducerii în Constituţie la Art. 4, alin. 2 ”Orice discriminare bazata pe …. orientare sexuala este interzisa.” Discriminarea bazată pe orientarea sexuală nu ţine de spiritul sau tradiţia românilor. În România atât heterosexualii, cât și persoanele de altă orientare sexuală sunt egali în faţa legilor Statului român, iar orientarea sexuală nu este criteriu de evaluare al oamenilor. Orice român este liber să acţioneze în spaţiul privat după cum îi dictează propria conștiinţă, iar minorităţile sexuale nu sunt îngrădite în nici un fel în exercitarea libertăţilor fundamentale. Orice formă de discriminare este interzisă în România, iar acest lucru este statuat în prezent prin Ordonanţa nr. 137 din 31 august 2000 privind prevenirea si sancţionarea tuturor formelor de discriminare, prin urmare introducerea acestui articol nu este necesară. Mai mult, poate crea confuzii și viitoare tulburări sociale, deoarece discriminarea pe baza orientării sexuale este în prezent definită ca fiind orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, pe baza de orientare sexuală. Se forţează astfel calea către o legiferare tacită a căsătoriei între persoane de același sex, cu faza intermediară de uniune civilă între persoane de același sex, lucru ce contravine tradiţiei creștine a acestui neam și naturii umane și pentru care în nici un caz nu vom gira prin vot.

În încheiere, ne exprimăm încrederea și speranţa că alegeţi să votaţi o Constituţie ce va crea cadrul adecvat pentru noi și pentru copiii noștri, o Constituţie apropiată de români, de tradiţia și credinţa lor creștină. În același timp însă, suntem pregătiţi să nu acordăm votul de încredere unor propuneri ce nu sunt în concordanţă cu spiritul creștin al acestui neam sau care pun în pericol generaţiile viitoare și vom încuraja pe toţi românii creștini să nu gireze noua Constituţie ce va fi supusă votului popular.

Semnează,

1. Alianța Familiilor din România
2. Federatia Organizatiilor Ortodoxe PRO VITA din Romania
3. Asociaţia Pro Vita filiala București
4. Alianţa pentru Demnitate Naţională
5. Asociaţia Christiana
6. Asociația CIVIC Media
7. Asociația „Rost”
8. Asociatia „Basarabii”
9. Asociația „Cercul Studențesc Floarea de foc”
10. Liga de Utilitate Publică
11. Asociația pentru Apărarea Familiei și Copilului
12. Asociația „Familia Ortodoxă”
13. Asociația Dascălilor din Romania
14. Asociația Familiilor Catolice „Vladimir Ghika”
15. Asociaţia pentru Libertatea Românilor
16. Liga pentru Identitate Națională
17. Asociatia “Sfantul Daniil Sihastrul”
18. A.T.O.R. (Asociaţia Tinerilor Ortodocşi)
19. Asociatia “Prietenii de Familie”
20. Asociatia Bio Romania
21. Asociatia Civică a Tinerilor Creștin Ortodocși Români
22. Asociatia Gaspar, Baltasar & Melchior
23. Asociatia Tinerilor Ortodocsi „Orthograffiti”
24. Asociatia Traditia Romaneasca
25. Asociația “Triada”
26. Asociația ”Prietenii Sf. Efrem cel Nou”
27. Asociația „Bucovina Profundă”
28. Asociația „Darul Vieții”
29. Asociația „Doamna Stanca”
30. Asociația „Familia și Viața”
31. Asociaţia „George Ogăraru” pentru Cultură şi Sport
32. Asociația „Onoare și Patrie”
33. Asociaţia „Ortodoxia Tinerilor”
34. Asociația „Prietenii omului – umanism, cultură”
35. Asociația „Primul Pas”
36. Asociația „Sf. Ioachim și Ana”
37. Asociația „Sfântul Acoperământ al Maicii Domnului”
38. Asociația „Studenți pentru Viață”
39. Asociația Bio România
40. Asociația Casa Gratis Pro Deo
41. Asociația Centrul Creștin Alba Iulia
42. Asociaţia Clinica Pro-Vita Internaţional
43. Asociația Culturală „Sf. Mitropolit Dosoftei”
44. Asociația Hrisdoria
45. Asociaţia Iniţiativa Creştin-Ecologistă
46. Asociația Mama Olga – Neamt
47. Asociația Medicilor Catolici din București
48. Asociaţia Meşterilor Populari din Moldova
49. Asociaţia Oamenilor de Afaceri Creştini-Ortodocşi
50. Asociaţia pentru cultură „Alfa”
51. Asociația Polițiștilor Creștini din Romania – Filiala București
52. Asociaţia Predania
53. Asociația Pro Vita „Sf. Stelian”
54. Asociația Pro Vita Christiana „Sf. Ecaterina”
55. Asociația Pro-Logos Timișoara
56. Asociația Provita filiala Gorj
57. Asociația Provita Media
58. Asociația Provita Sf. Brâncoveanu, filiala Pitești
59. Asociaţia Studenţilor Creştin-Ortodocşi Români, filiala Brașov
60. Asociaţia Studenţilor Creştin-Ortodocşi Români, filiala Suceava
61. Asociaţia Studenţilor Creştin-Ortodocşi Români, filiala Tg. Jiu
62. Asociația Tinerii Creștin Ortodocși
63. Asociația Ucrainenilor Ortodocși din Bucovina
64. CARITAS București
65. Forumul Civic Creștin
66. Fundatia Antimis
67. Fundația „Sf. Martiri Brâncoveni”
68. Fundaţia „Sf. Martiri Brâncoveni” fil. Suceava
69. Fundaţia „Sfânta Irina”
70. Fundația Clinica Pro Vita
71. Fundația Creștină „Arsenie Boca”
72. Fundația Națională pentru Românii de Pretutindeni
73. Habitat pentru Umanitate – Beiuș
74. Institutul „Frații Golescu” pentru relații cu românii din străinătate
75. Liga Distributistă Română “Ion Mihalache”
76. Societatea Ortodoxă a Femeilor Române – Filiala Iași
77. Școala Brâncovenească
78. WorldTeach Romania

Contact: Asociatia Basarabii: Mihail-Răzvan VASTEA – 0721639269

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

~