Comentariul ministrului apărării al Republicii Moldova

pistol

În legătură cu articolul meu, publicat la Chişinău, intitulat MINISTRUL APĂRĂRII, AL REPUBLICII MOLDOVA, ESTE OBLIGAT SĂ COMUNICE CU PRESA, NU SĂ TACĂ! – accesibil dacă daţi click aici – ministrul Vitalie Marinuţă a avut următorul comentariu, pe pagina sa facebook:

Resetnicov ar trebui sa cunoasca ca Guvernul asigură realizarea politicii interne şi externe a statului, exercită conducerea generală a administraţiei publice şi este responsabil în faţa Parlamentului, conform art.1 din Legea nr.64-XII din 31.05.90 cu privire la Guvern.

În conformitate cu împuternicirile sale, Guvernul promovează politica securităţii naţionale, dirijează activitatea de apărare a Republicii Moldova, conform art.3 subpct.13) din Legea cu privire la Guvern.

Principalele împuterniciri ale Guvernului în domeniul asigurării securităţii şi capacităţii de apărare a ţării sînt, conform art.17 subpunctele 1), 2) şi 3) din Legea cu privire la Guvern:

1) ia măsuri în vederea asigurării securităţii statului, pazei frontierelor de stat şi a teritoriului Republicii Moldova;

2) exercită conducerea generală a construcţiei Forţelor Armate ale republicii, stabileşte anual contingentul de cetăţeni care urmează să fie recrutaţi în vederea pregătirii şi reciclării militare;

3) ia măsuri în vederea asigurării capacităţii de apărare a ţării, dotării Forţelor Armate cu toate cele necesare pentru ca ele să-şi onoreze datoria faţă de popor – apărarea independenţei şi integrităţii teritoriale a Patriei, îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de legislaţie în domeniul apărării naţionale.

Ministerul Apărării, în calitate de organ central de specialitate al statului, organizează, coordonează şi conduce activităţile în domeniul apărării naţionale şi este responsabil de construcţia şi dezvoltarea Armatei Naţionale şi de pregătirea ei pentru executarea misiunilor de apărare a ţării, conform art.21 din Legea cu privire la Guvern, art.28 din Legea nr.345-XV din 25.07.2003 cu privire la apărarea naţională.

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

~