Sunt 15 infanterişti marini cu cosiţe…

Primii 15 puşcaşi marini, de sex feminin, care au participat vreodată la instruirea tipică batalionului de infanterie, din Şcoala Infanteriei, la baza Corpului Infanteriei Marine de la Camp Geiger – marcată pe hartă – au finalizat întâia săptămână de antrenament la 28 septembrie 2013. Reuşita lor este parte a cercetării în curs de desfăşurare, cu privire la integrarea femeilor în locuri de muncă legate de luptă.

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

~