„Privind alegerea Preşedintelui Ucrainei”

Accesul liber al mass-media la evenimentele publice legate de alegerile prezidenţiale din Ucraina, garantat prin alineatul 4 al articolului 13 din Legea Ucrainei „Privind alegerea Preşedintelui Ucrainei”, iar la şedinele comisiilor electorale şi secţiile de votare în ziua alegerilor şi în ziua votării repetate – al. 9 art. 28 din Legea menţionată anterior.
Astfel, reprezentanţii presei (nu mai mult de două persoane din partea fiecărui mass-media) au dreprul de a fi prezente fără permisiunea sau invitaţia Comisiei corespunzătoare la şedinţele comisiilor electorale, inclusiv în timpul numărării voturilor şi stabilirii rezultatului alegerilor, la secţia de votare în ziua alegerilor sau în ziua de votării repetate, în încăperea în care se desfăşoară votarea. O limită de timp pentru aflarea în secţia de votare nu este impusă.
Pentru evidenţierea procesului electoral direct de la secţiile de votare, deschise în instituţiile diplomatice ale Ucrainei pe teritoriul României, reprezentanţii mass-media trebuie să prezinte legitimaţiile editoriale la cererea membrilor comisiei. Întucât misiunile diplomatice şi alte reprezentanţe oficiale şi secţiile consulare ale Ucrainei în străinătate, în care, în conformitate cu alineatul 5 al articolului 20 din Legea menţionată, se crează secţii de votare din străinătate, sunt obiecte cu regim închis, pentru accesul liber pe teritoriul acestora, jurnaliştii trebuie să avertizeze din timp cu privire la prezenţa lor oficialii, persoanele care sunt responsabile pentru siguranţa instituţiilor specificate.
Fotografierea şi filmarea sunt interzise numai în cabina pentru votarea secretă, deoarece în timpul completării buletinului de vot este interzisă prezenţa altor persoane, în afară de alegător, cu excepţia cazului când alegătorul din cauza dizabilităţilor fizice nu este în măsură să completeze buletinul de vot desinestătător, cu acordul preşedintelui sau unui alt membru al comisiei electorale, are dreptul de a se folosi de ajutorul unui alt alegător, cu excepţia membrilor comisiei, candidaţilor la funcţia de Preşedinte al Ucrainei, persoanele împuternicite ale acestora, observatorii oficiali.
Potrivit al.1 p.2 art.11 din Lege, procesul electoral se desfăşoară pe baza de legalitate şi interdicţia intervenţiei ilicite a cuiva în acest proces. Nimeni nu are dreptul de a interveni în activitatea comisiilor electorale, inclusiv reprezentanţii mass-media, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege (partea 17 art. 28 din Lege).
În conformitate cu partea 11 din articolul 28 din Legea Ucrainei „Privind alegerea Preşedintelui Ucrainei” comisia electorală poate adopta o decizie motivată cu privire la dreptul de a priva dreptul de a fi prezent la şedinţe a reprezentanţilor mass-media, în cazul în care aceştia împiedică în mod nejustificat desfăşurarea acestora.
Pentru obţinerea informaţiilor de orice natură, inclusiv cu privire la desfăşurarea alegerilor, este necesar de a se adresa direct la comisiile electorale locale, create în cadrul misiunilor diplomatice ale Ucrainei pe teritoriul României, în special către preşedintele sau vice-preşedintele acesteia.
Organizarea şi realizarea interviurilor cu membrii comisiilor electorale ale secţiilor de votare, se desfăşoară în mod individual, cu acordul reciproc, în conformitate cu legislaţia în vigare.

Romania, Bucharest, Aviatorilor 24; tel.: (+4021) 230 36 60; fax: 230 36 61; E-mail: emb_ro@mfa.gov.ua

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

~