CODUL DEONTOLOGIC AL UNIUNII ZIARIŞTILOR PROFESIONIŞTI DIN ROMÂNIA

1. Respectul pentru adevăr şi informarea corectă a publicului sunt imperativele supreme ale jurnalistului. Ştirile, fotografiile sau înregistrările audio-video vor fi procurate prin metode corecte şi oneste. Nu plagiem, cităm.

2. Materialele destinate publicării sub formă de texte şi imagini vor fiverificate cu grijă, din surse credibile. Informaţiile trebuie să fie exacte, obiective, şi să nu conţină opinii personale.

3. Ştirile sau afirmaţiile neadevărate, trebuie rectificate imediat, sub forma adecvată, de către jurnalistul sau redacţia care le-a difuzat.

4. Persoanele care lucrează în presă trebuie să păstreze secretul profesional. Există regulamente internaţionale care garantează confidenţialitatea surselor de informaţii.

5. Editorii şi redactorii trebuie să vegheze la separarea textelor redacţionale de cele realizate în scop publicitar. Textele, imaginile şi desenele publicitare vor purta, în mod vizibil, această menţiune.

6. Jurnalistul respectă viaţa privată şi sfera intimă a individului. Atunci când comportamentul unei persoane lezează interesele publice, presa poate folosi informaţii din această sferă.

7. Prezentarea în mass-media a violenţei, a brutalităţii şi a moravurilor trebuie să aibă în vedere protecţia emoţională a tineretului.

8. Nimeni nu trebuie să suporte discriminări sau injurii pe considerente de sex, defecte fizice, apartenenţa la un grup social, religie, rasă sau etnie.

9. Jurnalistul nu se substituie instituţiilor publice. Relatările privind procedurile poliţieneşti sau juridice trebuie făcute astfel încât să nu prejudicieze niciuna din părţile implicate. În ceea ce priveşte delincvenţa juvenilă, este recomandabil să se evite citarea numelor şi identificarea persoanelor prin imagini, având în vedere viitorul acestora.

10. Sunt interzise acceptarea şi acordarea de avantaje de orice fel, menite să îngrădească sau să influenţeze libertatea de decizie a redactorului şi a editorului.

UZPR – februarie, 2015

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

~