PROFESIA DE ZIARIST

COR 2014. Clasificarea ocupaţiilor din România

Ocupaţia face parte din grupa 2642 – Jurnalişti

Profesiunea de jurnalist este liberă şi independentă, în concordanţă cu principiile dreptului la libera exprimare şi ale dreptului la informaţie, enunţate de Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, de Constituţia României, precum şi de Codul Deontologic al Jurnalistului. Un jurnalist este persoana care lucrează în redactia unui ziar, a unei reviste, la radio, televiziune, Internet sau care colaborează (permanent) la ele. El poate fi reporter, redactor, realizator sau producător, editorialist, comentator publicist, critic de arta, critic literar, critic muzical, lector presa/editura. Secretarii de redacţie, corectorii, fotografii, operatorii de imagine, regizorii tv. sunt numiţi tot jurnalişti. Jurnalist profesionist este persoana care are drept ocupaţie principală şi retribuită presa, posesoare a unei cărţi de presă recunoscută de una din organizaţiile profesionale.

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Jurnalistul freelancer

E pe cont propriu, lucrează pentru una sau mai multe redacţii în acelaşi timp, dar nu este angajat şi nu lucrează full-time. Este propriul manager, îşi organizează timpul aşa cum crede de cuviinţă, iar banii pe care îi câştigă depind de cât de mult şi cât de bine munceşte.

Atribute şi responsabilităţi

Misiunea jurnalistului este de a informa un public larg cu privire la evenimentele care se derulează în diferite domenii ale societăţii, indiferent că este vorba de politic, social, de actualitate mondială, locală sau culturală. Practicanţii unei astfel de ocupaţii primesc sarcini redacţionale, propun subiecte, fac teren, participă la evenimente politice, sportive,artistice şi sociale, se documentează, colectează, selectează, prioritizează, evaluează surse şi informaţii pentru a dezvolta ideea materialului, realizează, redactează, editează şi corectează informaţii, articole, comentarii, formulează titluri, intervievează martori şi personalităţi pentru ziare si reviste, realizează, montează, procesează o ştire, un interviu, reportaj, documentar sau o anchetă pentru radio sau televiziune.Jurnalistul îşi exercită profesia conform propriei sale conştiinte şi în acord cu principiile prevăzute de Statutul Jurnalistului şi CodulDeontologic.

Drepturile jurnalistului

Profesiunea de jurnalist este recunoscută de organizaţiile profesionale, patronale şi sindicale. Jurnalistul are dreptul de a se opune cenzurii de orice fel. El este protejat de tratatele şi convenţiile internaţionale la care România este parte şi care garantează libertatea de exprimare şi liberul acces la informaţii, precum şi la toate sursele de informare.

UZPR – februarie, 2015

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

~