AL PATRULEA SUBMARIN ISRAELIAN – OPERAŢIONAL ÎN CÂTEVA SĂPTĂMÂNI

Timp în care singurul submarin pe care îl are România rămâne inactiv.

Read more.

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

~