MARSHALL CENTER

M.C.=

Președintele Barack Obama a menționat Marshall Center/Centrul Marshall, din Bavaria, în discursul său și a dat mâna cu generalii Dayton și Berger in Krün.

În România există câteva sute de absolvenţi ai acestui centru, inclusiv autorul acestui blog, dar asociaţia care avea menirea să îi unească şi reunească a devenit feuda cui crede că este doar …jucăria lui, cu binecuvântarea unui viitor ambasador, sau chiar posibil viitor premier. La noi, ca în vremea fanarioţilor…

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

~