Investită tocmai pentru că nu are voinţă…

S.1.=

– Care este prima deosebire între Strategia de Securitate Naţională, a preşedintelui Barack Obama, din februarie 2015 şi Strategia Naţională de Apărare a Ţării pentru perioada 2015-2019, a băieţilor de la Cotroceni?

– În prima Obama vorbeşte de NOI, adică americanii, în a doua… administraţia lui peşte prăjit se ascunde pe după perdelele prezidenţiale vechi, cu formula comunistă:“Acest document nu este și nu trebuie să fie un act de voință al unei persoane, fie ea învestită cu funcția cea mai înaltă în stat.” Investită tocmai pentru că nu are voinţă…

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

~