ÎN ATENŢIA PREMIERULUI: Ţara trebuie condusă altfel

În această zi, fiind pe plaiurile de unde şi muntenii şi moldovenii văd munţii am descoperit, brusc, neanunţat, că nu mai am nici legătură telefonică, nici Internet. Ca simplu cetăţean am încercat minute întregi să accesez 0800800800 sau 1930, unde roboţeii companiei de resort roteau mesaje aiurea. În final am discutat cu un băiat al telefoniei vândute străinilor. L-am întrebat dacă i se pare normal să plătesc la timp abonamentul, deloc simbolic, şi să am parte de asemenea surprize. A verificat deranjamentul. Cineva, de la drumuri, de la compania de apă sau de la altă aiureală locală se pare că rupsese un fir. Termenul de refacere a conexiunii era de două la trei zile. Pentru că era înregistrată convorbirea am afirmat că dau companiei două ore, pentru a remedia defecţiunea, altfel am mijloace democratice, ca simplu cetăţean, să acţionez în consecinţă. Mi s-a spus că nu se poate repara defecţiunea decât după 48 sau 72 de ore. Am repetat termenul de două ore şi dialogul s-a încheiat. Conexiunea a fost refăcută în această seară. Semn că ţara trebuie altfel condusă.

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

~