LIPSA DE FAIRPLAY

În viaţă există mai multe opţiuni de a accepta sau nu limitele unor semeni.
Probabil că varianta cea mai înţeleaptă este ignorarea celor care, prea plini de ei, rescriu istoria comunităţii în care au nimerit, de câte ori sunt temporar înscăunaţi în faţa unor manete aparent decizionale.
O altă variantă este cea creştinească, de a întoarce spre umilire şi celălalt obraz, geamănul celui deja scuipat de cel care nu vrea să îşi accepte adevărata dimensiune a liliputanei sale fiinţe, în raport cu evaluări ulterioare, obiective, deloc emoţionale.
Mai există şi varianta necesarelor pauze de reflecţie, în relaţiile interpersonale, ca prim pas spre o înţeleaptă decizie.
Indiferent de această finală hotărâre, nu putem schimba închipuirile unora sau altora, dintre întâmplătorii noştri parteneri de drum, pe o anumită porţiune, în viaţă.
Mulţi mai confundă şi azi împuterniciri luate după obiceiurile băştinaşe – nu după criterii performante şi pe bază de proiecte novatoare – drept criteriu suprem al strălucirii lor.
Pe unii îi va linişti ultimul onor, pe alţii translaţia pe alte paliere ale vieţii, unde vor descoperi că imaginea din oglinda lor de acasă nu se potriveşte cu chipul altfel evaluat în târgul mioritic.
Viaţa, ca o pradă, a demonstrat, de fiecare dată, că aceia care singuri se prezintă drept puritani – fiind desigur expresia propriei lor genialităţi – luaţi la bani mărunţi, de taifunurile mediului în care au trăit şi vieţuiesc , clachează taman acolo unde nu recunosc public, adică în interiorul turnului lor de fildeş, o făcătură altfel aparent solidă pentru impresionarea celor ce se lasă păcăliţi de titulaturi şi evocări din alt veac, deja desuete.
Doar când sunt lăudaţi, semenii cu limitele ştiute bine de ei, radiază de fericire, uitând de partea întunecată a propriei lor planete.
Unde orgoliul exacerbat ucide bunul simţ, iar poleirea realităţii confirmă lipsa de fairplay.
De regulă, cei care au procedat aşa, au descoperit târziu că acolo unde credeau că mai au o uşă deschisă, aceasta li s-a închis.
Definitiv.

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

~