450

450 de internauţi sunt interesaţi de fluxul de date, comentarii, semnalări şi opinii inserate pe pagina Clubului Militar Român de Reflecţie Euroatlantică. Non multa, sed multum!

450

Clubul Militar Român de Reflecţie Euroatlantică este un think tank ofensiv, informal, cu o afirmare mediatică, care promovează interesul naţional al României, de stat membru al comunităţii euroatlantice, independent, suveran, a cărui integritate teritorială trebuie apărată, chiar cu preţul vieţii.

La prima reuniune a Clubului, de la Institutul Cultural Român, prelegerile unor membri de frunte ai acestei comunităţi cu un singur obiectiv naţional, cel al unei Românii cu o democraţie consolidată, apărată de o armată menită a descuraja orice agresiune, au probat situarea lor mai presus de orice politică partizană internă.

La fel va fi şi la reuniunea Clubului, din 20 august, unde dialogul va fi axat strict pe tema anterior anunţată, prioritară fiind comunicarea modernă, eficientă, pe un singur plan, deloc partinic, acela al necesarei politici naţionale de întărire a Forţelor Armate Române.

Cine are ochi de citit să înţeleagă limpede mesajul.

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

~