Am primit de la Biroul de presă al Ambasadei Ucrainei în România

Apel
al Președintelui Radei Supreme a Ucrainei,
Comitetului Radei Supreme a Ucrainei pentru afaceri externe
și al Comitetului Radei Supreme a Ucrainei pentru integrare europeană
către parlamentele statelor lumii și Adunările Parlamentare ale organizațiilor internaționale privind încălcarea de către Federația Rusă
a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului
și înăsprirea represaliilor politice

Federația Rusă continuă să încalce flagrant drepturile omului și se transformă într-un stat totalitar. Încălcând în mod sistematic obligațiile internaționale și normele dreptului internațional, Federația Rusă se delimitează de idealurile libertății și democrației și de obligațiile sale internaționale. Ruinarea continuă de către regimul aflat la putere a rămășițelor supremației legii în scopul continuării agresiunii împotriva unui stat suveran european duce nu numai la represiuni față de cetățenii Federației Ruse și a statelor vecine, ci deja devine o amenințare pentru democrația din Europa și lumea întreagă.

În data de 25 august 2015 Federația Rusă a depășit linia critică, care delimitează un stat cu o cultură minimă în domeniul dreptului de un stat totalitar ce practică represaliile politice și are deținuți politici. Curtea militară Nord-Caucaziană din Rostov pe Don (Federația Rusă) a adoptat sentința în cazul impotriva cetățenilor ucraineni Oleg Sențov și Olexandr Kolchenko, condamnândui la 20 și respectiv 10 ani de închisoare.

Această răfuială injustă și motivată politic a devenit un punct culminant al unui proces nedrept, care a continuat mai mult de un an și sa caracterizat printr-un cinizm aparte și nigilizm juridic. Această farsă judiciară este un exeplu de ignorare totală de către Rusia a supremației legii, a drepturilor și libertăților omului.

Cetățenii ucraineni au fost privați de dreptul la asistență consulară din partea statului lor. Autoritățile ruse, după ocuparea peninsulei Crimeia, au renunțat să recunoască cetățenia ucrainană a locuitorilor Crimeei, în mod abuziv acordând întregii populații de pe teritoriul ocupat a cetățeniei ruse, încălcând normele și principiile dreptului umanitar internațional și obligațiile Federației Ruse ca stat-ocupant, în conformitate cu art. 45 al Convenției de la Haga din 1907 și art. 47 al Convenției privind protecția populației civile în timp de război din 1949.

Partea rusă ignoră apelurile multiple ale comunității internaționale privind încetarea represaliilor politice și renunță să îndeplinească normele a patru rezoluții a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei din 2015, care fac apel către autoritățile ruse să elibereze toți ostaticii și persoanele reținute ilegal.

Curtea militară nu a fost oprită nici de faptul că ea nu are competența de a efectua actul de justiție față de acțiunile, care sa-u produs în afara teritoriului internațional recunoscut al Federației Ruse. Federația Rusă s-a prelevat numai de intenția de a înfrânge spiritul patriotic al ucrainenilor, de a-i obliga pe ei și pe alți cetățeni, care nu voiau să accepte agresiunea rusă, să devină jertfe necuvântătoare ale fărădelegii și totalitarizmului.
Dosarele, care au fost fabricate împotriva cetățenilor ucraineni Nadia Savchenko, Oleg Sențov, Olexandr Kolchenko și altor ostatici politici, demonstrează opțiunea definitivă a regimului de la Moscova în favoarea distanțării de valorile democratice și de comunitatea internațională civilizată.

Transformarea Federației Ruse în stat totalitar și agresiv, principala ideologie a căruia este politica de represiune, revizionizmul și militarizmul, este o amenințare directă pentru stabilitatea și democrația din Europa și întreaga lume.

În legătură cu cele menționate facem apel către parlamentele statelor lumii și adunările parlamentare internaționale:

– să susțină eforturile Ucrainei pentru eliberarea cetățenilor ucraineni, care în mod ilegal sunt reținuți pe teritoriul Federației Ruse;

– să condamne ferm farsele pseudojudiciare și încarcerarea nelegitimă a cetățenilor ucraineni Nadia Savchenko, Oleg Sențov, Olexandr Kolchenko, Mnkola Karpiuk, Ahtem Ciygoz, Ali Asanov, Mustafa Degermendjy și alții;

– să folosescă toate instrumentele diplomației parlamentare pentru eliberarea cât mai urgentă a deputatului parlamentului ucrainean, membrului Delegației Permanente a Radei Supreme a Ucrainei la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei Nadia Savchenko, care are imunitate diplomatică, precum și a tuturor cetățenilor ucraineni, care în mod ilegitim sunt incarcerați în Federația Rusă;

– să se adreseze către guvernele naționale cu solicitarea de a face toate demersurile politico-diplomatice pentru contracararea agresiunii și totalitarizmului crescând al Federației Ruse, să mărească presiunea, inclusiv aplicând sancțiuni personale, pentru eliberarea cetățenilor ucraineni ilegal reținuți și pentru revenirea Rusiei în cadrul dreptului internațional;

– să nu permită evitarea sancționării celor, care în contextul agresiunii ruse împotriva Ucrainei au comis încălcări grave a drepturilor omului și crime împotriva umanității;

– să intensifice monitorizarea internațională a situației din Federația Rusă și din teritoriile ocipare de ea în domeniul respectării drepturilor și libertăților omului și să reacționeze promt la încălcarea lor;

– să ceară de la Federația Rusă îndeplinirea integrală și necondiționată a obligațiilor sale, inclusiv eliberarea tuturor ostaticilor.

Cerem Federației Ruse încetarea agresiunii împotriva Ucrainei, eliberarea urgentă și necondiționată a tuturor ostaticilor și întemnițaților politici, renunțarea la practica încălcării normelor și principiilor dreptului internațional, tragerea la răspundere a celor care se fac vinovați de încălcarea drepturilor omului, tortută, presiune și alte acțiuni ilegale.

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

~