ÎNTREBARE DE INTERES PUBLIC…

Ce teze de doctorat sunt în curs de materializare la…
Universitatea Naţională de Apărare, nu cea din Washington D.C.,
ci din Capitala mioriticilor, care au la bază…
capacitatea ofensivă a unor bustiere,
generos luminate de băieţii deştepţi,
întâmplător aflaţi la o timonă unde mulţi se întreabă cum au ajuns,
cum rezistă şi cine îi tolerează?

DOCTORATE

Interogaţia de mai sus este buşificatoare, bilibizdrocizantă şi inguidibilă.

În traducere liberă: elegantă.

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

~