OPINIE: “Toate pensiile se recalculează în anul 2016 şi se vor pune în plată în 2017”

Conaţionalul Cornel Pavel, rezervist, mi-a trimis un interesant comentariu, de interes general, al altui compatriot, care merită a fi inserat aici, spre reflecţia cuvenită a celor interesaţi de subiect:

Comentariu referitor la recalcularea si actualizarea pensiilor conform prevederilor legii 223 si a proiectului de ordin comun:
1. Avem 3 categorii de pensionari militari:
a) Cu pensiile recalculate in baza legii 119/oug1 SI CARE NU AU MAI LUCRAT DUPA IESIREA LA PENSIE
b) Cu pensiile recalculate in baza legii 119/oug1 SI CARE AU MAI LUCRAT DUPA IESIREA LA PENSIE
c) Cu pensiile stabilite in baza legii 263
2. Aspecte comune tuturor categoriilor de pensionari.
a) timpul de recalculare/actualizare este identic: 12 luni chiar daca este reglementat diferit. Pentru cei de la lit. a) si b) timpul este stabilit astfel: 6 luni (practic au la dispozitie 3 luni pentru ca 3 luni este timpul de emitere a ordinului comun) CMJ-urile si alte structuri trimit benficiarilor situatia cu veniturile realizate in ultimii 5 ani de activitate; 2 luni beneficiarii isi aleg cele 6 luni consecutive din ultimii 5 ani DE ACTIVITATE (CADRU MILITAR ACTIV); 2 luni aceleasi structuri intocmesc fisa cu datele necesare pentru baza de calcul (atentie valorile sunt actualizate la data deschiderii dreptului la pensie; adica nivelul soldei de grad si functie la data trecerii in rezerva!!!); 60 de zile casa sectoriala pentru intocmirea deciziilor. Pentru cei iesiti in baza legii 263, cererile se transmit direct la casa sectoriala si termenul de emitere a deciziei este tot de 12 luni.
b). Pensia se recalculeaza avandu-se in vedere valorile soldelor LA DATA DESCHIDERII DREPTULUI LA PENSIE.
c) Dupa stabilirea pensiei in urma recalcularii aceasta se actualizeaza asa cum se precizeaza in proiectul de ordin la art. 10.si conform prevederilor art. 60 din legea 263.
d) Modul concret de actualizare nu este precizat decat de lege. In art. 60 se precizeaza ca actualizarea se face in conditiile art. 29, 30, 108, adica exact procedura de stabilire a pensiei, ceea ce duce la ideea ca in fisa cu datele fiecaruia se inlocuieste valoarea soldelor de grad/functie cu nou valoare.
3. Aspecte diferite
a) Pentru cei de la punctul 1 a): Aici vorbim doar despre vechimea in serviciu si sporurile aferente conditiilor de munca. practic vor fi valorificate doar elementele curpinse in decizia de pensionare la data trecerii in rezerva.
b) Pentru cei de la punctul 1 lit b). Aici avem vechimea cumulata stabilita in ultima decizie de pensie la care se mai poate adauga vechimea realizata de la ultima decizie de pensie pana la data de 31.12.2015, DACA SE INAINTEAZA O CERERE LA CARE ESTE ANEXATA ADEVERINTA CU STAGIUL DE COTIZARE REALIZAT. Vechimea realizata dupa data trecerii in rezerva intra in baza de caclul strict in baza prevederilor art. 29 lit b) din legea 223: “b) pentru fiecare an care depăşeşte vechimea prevăzută la lit. a) [25 de ani], la cuantumul pensiei se adaugă câte 1% din baza de calcul prevăzută la art. 28, fără a se putea depăşi venitul brut utilizat la calculul pensiei la data deschiderii dreptului la pensie. Altfel spus, aceasta inseamna ca pentru anii lucrati in sectoarele care intra sub incidenta sistemului public de pensii NU CONTEAZA VALOAREA SALARIULUI CI DOAR TIMPUL EFECTIV LUCRAT. Fara sa jignesc pe cineva, si directorul de firma si portarul beneficiaza de un spor de 1% din valoarea pensiei pentru fiecare an lucrat (desigur peste stagiul complet de 25 de ani). Alta consecinta care decurge de aici. De la data intrarii in vigoare a legii 223, vechimea realizata in sectoarele care intra sub incidenta sistemului public de pensii NU MAI POATE FI VALORIFICATA PRIN ADUGARE LA PENSIA MILITARA. Conform prevederilor art. art. 109 alin (4) Stagiile de cotizare nevalorificate la recalcularea pensiei conform alin. (3), precum şi cele realizate ulterior intrării în vigoare a prezentei legi se valorifică în sistemul public de pensii. Conform prevederilor art. 53 alin (2) din legea 263, stagiul minim de cotizare este de 15 ani. Aceasta insemna ca toti pensionarii militari care vor lucra dupa data de 1 ianuarie 2016, daca nu lucreaza minim 15 ani, NU-SI VOR PUTEA VALORIFCA VECHIMEA SI CONTRBUTIILE PLATITE SE VOR TRANSFORMA IN DONATIE. Adica vei lucra 5 ani, vei plati contributiile prevazute de legea 263 si cand vei dori o pensie in sistemul public vei primi raspunsul ca nu ai realizat stagiul minim de cotizare, deci nu poti beneficia de pensie. Daca te adresezi casei sectoriale, vor face referire la prevederile art. 109 alin (4) din legea 223 care spune ca vechimea trebuie sa o valorifici in sistemul public de pensii. In opinia mea, aici este o mare problema pentru ca daca nu se va gasi o solutie legislativa de inlaturare a acestei inecchitati, pracitc se va favoriza munca la negru.
c) Pentru cei de la punctul c). sunt valabile observatiile de la punctul b) cu privire la valorificarea vechimii realizate dupa 1 ianuarie 2016.
Concluzie.
Toate pensiile se recalculeaza in anul 2016 si se vor pune in plata in 2017 (desigur cu plata diferenteleor aferente anului 2016).
La stabilirea pensiilor este valorificata vechimea in munca realizata pana la data de 31.12.2015, INDIFERENT DE SECTORUL IN CARE PERSOANA SI-A DESFASURAT ACTIVITATEA.

Cu stima, Ionel Ujica

____________________________________________________________________________________________________________________

45

– Bunicule! Opreşte-te! Ai trecut în rezervă, de la arma tancuri, în urmă cu 25 de ani!

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

~