2 la 2

2 la 2

Într-un spaţiu publicistic aparent ostil, precum cel de la Chişinău, unde se joacă arvuniţii Moscovei cum vor ei, pentru simplul motiv că oficialii României, din ultimul sfert de veac, nu s-au implicat adecvat, în evoluţia României răsăritene, întâmplarea face ca la un moment dat, doi simpli vorbitori de limbă română să fie inseraţi, pe un site, concomitent cu doi adoratori ai lui Putin, scorul imagologic fiind de 2 la 2.

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

~