Precizare a preşedintelui Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România, Doru Dinu Glăvan

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat Legea privind creaţia jurnalistică

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat pe data de 29 aprilie 2016 Legea pentru completarea Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică.
Propunerea legislativă privind completarea art. 1 din Legea nr. 8/2006 se referă la dreptul jurnaliştilor de a beneficia, în anumite condiţii, de o indemnizaţie de 50% din pensia care li se cuvine. Este rod al eforturilor susţinute, de patru ani, ale conducerii Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România, devenită iniţiativă legislativă în anul 2015, la propunerea senatorului Haralambie Vochiţoiu, recomandată de Comisiile parlamentare şi apoi aprobată de Legislativ în luna aprilie.

Legea promulgată astăzi de preşedintele Iohannis acordă jurnaliştilor drepturile cuvenite, alături de scriitori, muzicieni, cineaşti, arhitecţi sau artişti plastici. Se repară, astfel, o nedreptate, prin completarea unei legi din care a fost omisă creaţia jurnalistică. Mai mult, prin introducerea unor amendamente, cuantumul indemnizaţiei se modifică ori de câte ori se modifică pensia titularului ca urmare a indexării. Dispoziţiile legii vor fi aplicate şi pensionarilor jurnalişti din domeniul Apărării Naţionale, ordinii publice şi securităţii naţionale.

Legea va intra în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial. După această dată, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale are la dispoziţie 30 de zile pentru a elabora şi supune Guvernului spre aprobare modificarea şi completarea Hotărârii nr.1650/2006 cu privire la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 8/2006.

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

~