Teritoriul dintre Prut şi Nistru a fost desprins de România prin ocupaţie militară, nu prin referendum!

Militarii americani au trecut Prutul în baza unei viziuni, nu a unui moft, nicidecum a testării răsăritenilor, care ştiu exact efectivele, tehnica de luptă, natura exerciţiilor, locurile de desfăşurare, data plecării celor din Regimentul 2 Cavalerie al SUA. Însă, pentru unii neştiutori de la Bucureşti şi Chişinău, prezenţa robustă a contingentului militar american, generează reacţii comice, menite doar a justifica previzibile gesturi publice, în viitoare campanii electorale. Antiunioniştii, de pe Bîc, care se bat cu pumnul în piept, pentru statalitatea inventată de sovietici, pentru România răsăriteană, ar trebui să fie un pic mai atenţi la recente declaraţii ale unor oficiali de la Moscova, care indică disponibilitatea pentru dialog, cu SUA. Şi, din proprie experienţă afirm că există o disponibilitate similară, pentru convorbiri graduale, şi cu România, bazate pe înţelegerea intereselor naţionale ale celor două părţi. Cinici, de pe Dâmboviţa, deşi se dau în stambă, ca unici deţinători ai adevărurilor despre prezentul şi viitorul României răsăritene – o mare minciună alimentată doar de faptul că sunt cultivaţi de zone din media care aplică formula că au înţeles şi execută, întocmai şi la timp, câte un telefon întâmplător primit…- afirmă că nu e nevoie de referendum. În primul rând, teritoriul dintre Prut şi Nistru a fost desprins de România prin ocupaţie militară, nu prin referendum. În al doilea rând, în condiţiile menţinerii dominaţiei copioase a presei pro-ruse, în landul dintre Nistru şi Prut, dar şi a aducerii, în presa de acolo, românească, a defetiştilor cunoscuţi de la Bucureşti, la nivel imagologic situaţia nu se va schimba peste noapte. Este deplorabilă bucuria celor care doar constată sec procentajul unioniştilor de peste Prut, uitând să îşi amintească ce demnităţi au avut în statul român şi nu au mişcat un deget în favoarea apropierii fraţilor dezuniţi de pactul de neagresiune sovieto-german. Nici în parlamentul Republicii Democrate Germane nu exista un partid pentru unirea cu Republica Federală Germania, iar la nivelul opiniei publice nu se permitea niciun sondaj care să indice câţi vor unirea RDG cu RFG. Şi totuşi, desigur în alte condiţii istorice, reîntregirea naţiunii germane a fost reuşită. O reîntregire relativ parţială, pentru că mai există teritorii germane care se află la est de graniţa Germaniei de azi, cu alte state europene.

CITIŢI MAI MULT AICI!

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

~