O adevărată legendă

1'1

Un avion “trecut în rezervă” în anul 2011, dar fascinant şi azi…

~