Z

6TV va transmite, în direct, joi, 1 septembrie 2016, de la ora 20.30,
emisiunea ZIUA Z, cu tema PACEA CU CARE NE AMĂGIM,
invitaţi speciali fiind generalul (r.) dr. ing. ALEXANDRU GRUMAZ
şi jurnalistul MATEI ADRIAN DOBROVIE.

PAX

~