Cel mai înalt

RO

Pe rândul întâi, la centru, cel mai înalt, preşedintele României,
pe 16 septembrie 2016, la reuniunea informală a Consiliului European,
derulată la Bratislava.

~