Simţul civic

6

Un brainstorming cu trei conaţionali nonconformişti:
Ion Bădoi, Cristian Vaida-Coteanu şi Marian Covlea.

~