CINE ÎŞI IUBEŞTE ŢARA LASĂ ORGOLIILE LA O PARTE

În Republica Moldova, Al Doilea Stat Românesc,
candidaţii cu şanse minime,
care vorbesc limba lui Mihai Eminescu
trebuie să facă acum un pas înapoi, pentru a sprijini
O Singură Candidatură a Comunităţii de Origine Latină.

~