La nord-vest de Hong Kong

China Xinhua News:

Atac vertical: antrenament al paraşutiştilor din Flota chineză din Nanhai – la nord-vest de Hong Kong.

CHINA

#

~