Altfel ne păcălim singuri!

Este bine ca fraţii de peste Prut,
cei care au fost voci publice,
cei care au ocupat dregătorii publice,
cei care se mai află pe meterezele puterii
să recunoască un singur lucru.

Nu rusofonii au câştigat alegerile prezidenţiale,
de peste Prut, ci dihonia condamnabilă
din rândurile mioriticilor.

Când românii vor fi uniţi,
de la Vlădică până la Opincă,
atunci reunificarea va fi o chestiune de ore.

Altfel, ieri, ca şi azi,
asistăm la parada de falşi lideri
pe Facebook.

Chestiunea este simplă.

Contează câţi semeni
îţi urmează îndemnul
şi cât de respectabili sunt aceştia.

Altfel ne păcălim singuri.

~