Penultim pas

Pentru mine, cine ponegreşte naţiunea română, cine insuflă neîncrederea în conaţionalii de bună credinţă, cine aţâţă pe tineri contra seniorilor, pe cei din epoci încheiate contra meteoriţilor politici arvuniţi şi încrezuţi de azi, merită doar o milă creştinească. Penultim pas, până la ştergerea lor din memorie.

~