Z

Z=

Alături de patru dintre muşchetarii promiţători din
Clubul Militar Român de Reflecţie Euroatlantică:
RĂZVAN MUNTEANU, ALEXANDRU GEORGESCU,
ANDREI VLĂSCEANU şi IULIAN POPESCU,
la emisiunea ZIUA Z.

~