@

Problema, în viaţă, nu este cine ne loveşte, din aroganţă, suficienţă, complex de superioritate, sau pentru că este un simplu arnăut aflat sub vremuri, ci cum i se va întoarce fapta comisă.

~