O simplă scanare a celor mai importante servicii de informaţii autohtone

…la o simplă scanare a celor mai importante servicii de informaţii autohtone, două repere sunt rapid devoalate. Primul este cel al numirii, ca numărul 1 sau numărul 2, în ierarhiile de intelligence mioritice, a unor personaje care au sărit etape de evoluţie profesională şi au apărut parcă din neant, doar pentru că anumiţi factori politici au dorit să aibă loialişti ai puterii lor personale, nu apărători ai ordinii de drept, constituţionale. Un al doilea reper este cel al penetrării tuturor serviciilor de intelligence de emisari acoperiţi ai structurilor concurente, aspect care blochează practic iniţiativele celor interesaţi de întărirea statului democratic românesc, „supervizarea” fiind percepută, de profesioniştii de bună credinţă, ca un semn de neîncredere politică în eficienţa muncii lor.

Continuarea aici.

~