**

Societatea unde numărul cetăţenilor
din forţele de represiune internă şi
din serviciile de intelligence
depăşeşte pe acela al înrolaţilor
în forţele armate,
nu este una democratică.

A2

~