Colbul indiferenţei publice

Sunt interlocutori care cred că mă păcălesc cu adevărata lor identitate profesională.

Îi asigur că le cunosc exact statutul, ierarhia, la cine semnează statul de plată şi cât contează în ecuaţia publică.

Cât priveşte mârlănia unora, care se cred, momentan, pe caii securităţii, cea de azi, îi asigur că voi asista, amuzat, la cobărârea lor din şaua aroganţei imbecile, la poziţia în genunchi, în colbul indiferenţei publice.

~