VIDEO Trageri asupra unor ambarcaţii mici

M1

Marinari americani aflaţi la bordul navei de asalt amfibiu LHA 6
au încărcat muniția necesară pentru mitraliera de tipul CIWS
şi pentru tunul model Mk-38 25mm, pentru testarea operațională.

~