Mimarea susţinerii unei colectivităţi pentru un… ayatollah

Am urcat, cu Loganul personal,
până la Vidraru.

Statuia lucitoare, cu două fulgere,
îmi amintea de anii de liceu,
cu imaginea adecvată,
pe o pagină de manual
parcurs mai degrabă cu mirare.

Am participat la ceea ce aş numi…
mimarea susţinerii
unei colectivităţi
pentru un ayatollah,
care aparent era bolnav,
dar practic…
… tremura de frica
de a nu fi schimbat.

Ayatollahul a avut totuşi
proasta inspiraţie
de a se adresa…
pe Skype,
unei coagulări de câteva zeci de uimiţi…
de umbra întunecată
care nominaliza,
cu întreruperi,
pe fidelii săi.

Aceste rânduri sunt
un avertisment public
pentru un serviciu special,
cu fonduri asigurate
de bugetul de stat,
un serviciu
care a permis
prezenţa unui ofiţer activ

al său la o mimare a democraţiei
la nivelul unei coagulări
teoretic de interes public.

Dacă serviciul,
diplomatic conturat
nu îşi retrage avansaţii,
la apelul de seară,
din ecuaţia unei structuri
de invocat
interes public,
îmi voi rezerva dreptul
de a reacţiona adecvat.

~